Topluluk Kuralları

UniVerse, üniversite öğrencilerinin güvenli, destekleyici ve bilgi dolu bir ortamda etkileşim kurmalarını amaçlayan bir sosyal medya platformudur. Bu topluluk kuralları, tüm kullanıcıların olumlu bir deneyim yaşamalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Tüm kullanıcılar, bu kurallara uymayı kabul ederler ve yöneticiler, kurallara aykırı içerikleri kaldırma, düzenleme veya etiketleme hakkına sahiptir. Yönetici eylemlerini UniVerse gizli tutar.

1. Yönetici Rolleri ve Temel Görevleri

Yönetici Rolleri:

 1. Süper Adminler
 2. Adminler
 3. Moderatörler

Yönetici rollerinin tamamı, gönderileri onaylama, reddetme ve hassas içerik olarak etiketleme sorumluluğuna sahiptir. Tüm yöneticiler içeriklerin topluluk kurallarına uygunluğunu denetler.

2. İçerik Kuralları

A. Genel Kurallar

 1. Saygılı Olun: Tüm kullanıcılara karşı saygılı olun. Saldırgan, aşağılayıcı, hakaret içeren veya taciz edici içerikler paylaşılmamalıdır.
 2. Doğru Bilgi Paylaşımı: Yanıltıcı, yanlış veya aldatıcı bilgiler paylaşılmamalıdır. Bilgilerin doğruluğundan emin olun.
 3. Gizliliğe Saygı: Başkalarının özel bilgilerini (telefon numaraları, adresler, e-posta adresleri, finansal bilgiler vb.) paylaşmayın.
 4. Uygunsuz İçerik: Cinsel içerikli, şiddet içeren, nefret söylemi barındıran veya başka bir şekilde uygunsuz içerikler paylaşılmamalıdır.
 5. Telif Hakkı ve Fikri Mülkiyet: Telif hakkı ihlali yapan içerikler paylaşılmamalıdır. Yasalara uygun davranılmalı ve fikri mülkiyet haklarına saygı gösterilmelidir.

B. Spesifik Kurallar

 1. Dil ve Üslup: Argo, küfür veya müstehcen dil kullanmaktan kaçınılmalıdır.
 2. Reklam ve Spam: Uygulama üzerinden izinsiz reklam yapılmamalı ve spam içerik (tekrarlanan mesajlar, gereksiz bağlantılar vb.) paylaşılmamalıdır.
 3. Şiddet ve Kendine Zarar Verme: Şiddet içeren veya kendine zarar verme davranışlarını teşvik eden içerikler paylaşılmamalıdır.
 4. Nefret Söylemi ve Ayrımcılık: Irk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken veya diğer kimlikler üzerinden ayrımcılık yapan içerikler paylaşılmamalıdır.

3. Gönderi Onayı, Reddi ve Hassas İçerik Etiketlemesi

A. Onay Kriterleri

 1. Topluluk Kurallarına Uygunluk: Gönderi, yukarıda belirtilen topluluk kurallarına uygun olmalıdır.
 2. Doğruluk ve Kaynaklar: Bilgi içeren gönderilerde doğru ve güvenilir kaynaklar belirtilmelidir.
 3. Bağlam ve İçerik: Gönderi, anlamlı bir bağlama sahip olmalı ve içerik açısından faydalı olmalıdır.

B. Red Kriterleri ve Sebepleri

Gönderiler aşağıdaki sebeplerden dolayı reddedilebilir:

 1. Küfür, Hakaret veya Nefret Söylemi: Kullanıcıya veya gruplara yönelik hakaret, küfür veya nefret söylemi içeren içerikler.
 2. Spam: Gereksiz veya tekrar eden içerikler.
 3. Şiddet veya Tehlikeli Örgütler: Şiddet içeren veya tehlikeli örgütlerle ilgili içerikler.
 4. Çıplaklık veya Cinsellik: Cinsel içerikli veya çıplaklık barındıran içerikler.
 5. Sahtekarlık veya Dolandırıcılık: Dolandırıcılık amaçlı veya sahte içerikler.
 6. Yanlış Bilgiler: Yanıltıcı veya doğrulanmamış bilgiler.
 7. Yasa Dışı Eylemler: Yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler.
 8. Topluluk Kuralı İhlali: Diğer topluluk kurallarına aykırı içerikler.
 9. Diğer: Yukarıdaki kategorilere girmeyen ancak uygunsuz bulunan içerikler.

C. Hassas İçerik Etiketi

Bazı gönderiler topluluk kurallarına aykırı olmamakla birlikte, hassas içerik olarak etiketlenebilir. Bu içerikler, herkesin hoşuna gitmeyebilir veya herkes tarafından direkt olarak görmek istenmeyebilir. Hassas içerik etiketi, kullanıcılara gönderiyi görüntülemeden önce bir uyarı sunar.

Hassas içerik etiketi gerektiren durumlar:

 1. Hafif Şiddet veya Tehlike: Hafif şiddet içeren veya tehlikeli durumları ima eden içerikler.
 2. Hafif Cinsel İçerik: Hafif derecede cinsel içerik barındıran ancak tamamen uygunsuz olmayan gönderiler.
 3. Kişisel ve Duygusal Hassasiyet: Kişisel veya duygusal olarak hassasiyet gerektirebilecek konular.
 4. Karmaşık ve Tartışmalı Konular: Tartışma yaratabilecek karmaşık konular.

D. Onay, Red ve Hassas Etiketleme Süreci

 1. Gönderi İncelemesi: Yönetici, gönderiyi topluluk kurallarına uygunluk açısından inceler.
 2. Karar Verme: Gönderinin onaylanıp onaylanmayacağına karar verilir. Onaylanan gönderiler hemen yayınlanır.
 3. Ret Durumunda: Gönderi reddedildiğinde, kullanıcıya ret sebebi bildirilir ve gönderi kaldırılır.
 4. Hassas İçerik Etiketi: Gönderi kurallara uygun ancak hassas içerik barındırıyorsa, hassas içerik etiketi eklenir.

4. Cezalar ve Uygulama Süreci

A. Uyarılar ve Cezalar

 1. İlk İhlal: Kullanıcıya uyarı gönderilir ve gönderi kaldırılır.
 2. İkinci İhlal: Kullanıcıya ikinci bir uyarı gönderilir ve gönderi kaldırılır. Ayrıca kullanıcıya 24 saatlik bir hesap dondurma cezası verilir.
 3. Üçüncü İhlal: Kullanıcının hesabı 1 hafta süreyle dondurulur.
 4. Dördüncü ve Sonraki İhlaller: Kullanıcının hesabı süresiz olarak askıya alınır ve kalıcı olarak kapatılır.

B. Cezaların Uygulanması

Cezalar, ihlalin ciddiyetine göre değişebilir. Ağır ihlaller (örneğin, ciddi tehditler, nefret söylemi) durumunda doğrudan daha ağır cezalar uygulanabilir. Yönetici, cezaları belirlerken ihlalin doğasını ve tekrarını göz önünde bulundurur.

5. Kullanıcı Geri Bildirimleri ve İtirazlar

A. Geri Bildirim Sağlama

Kullanıcılar, topluluk kuralları ve moderasyon süreçleri hakkında geri bildirimde bulunabilirler. Bu geri bildirimler, uygulamanın iyileştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için dikkate alınır.

B. İtiraz Süreci

Kullanıcılar, cezalar veya reddedilen gönderilerle ilgili itirazda bulunabilirler. İtiraz süreci şu adımları içerir:

 1. İtiraz Gönderme: Kullanıcı, cezaya veya reddedilen gönderiye itiraz etmek için yöneticiye bir itiraz gönderir.
 2. İnceleme: Yönetici, itirazı detaylı olarak inceleyerek kullanıcıya geri bildirim sağlar.
 3. Sonuç: İnceleme sonucunda karar onaylanır veya ceza/ret kararı kaldırılır. Kullanıcıya sonuç bildirilir.

6. Topluluk Desteği ve Moderasyon

A. Yöneticilerin Rolü

Yöneticiler, topluluk kurallarının uygulanmasından ve kullanıcıların güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Yöneticiler, gönderileri gözden geçirir, uygunsuz içerikleri kaldırır ve gerektiğinde kullanıcılara cezalar uygular.

B. Kullanıcıların Rolü

Kullanıcılar, topluluk kuralları veya moderasyon süreçleriyle ilgili soruları veya sorunları için destek ekibine başvurabilirler. Destek ekibi, kullanıcılara yardımcı olmak ve sorunları çözmek için çalışır.